Româna/Русский

Canalul YOUTUBE

Feminismul şi Noua Ordine Mondială (15)

15. Plecaţi-vă înaintea „Marilor Personalităţi”

Revin asupra felului în care sunt inoculate anumite fixaţii mentale celor care studiază în învăţământul superior de azi. Asta pentru că în Republica Moldova situaţia din acest sistem este la fel de jalnică. Autorul readuce în atenţia noastră procedeul-cheie care garantează funcţionarea impecabilă a planului de aservire intelectuală a tineretului:

Studenţii sunt iniţiaţi în Cultul Marilor Personalităţi”, panteonul impostorilor moderni care au uzurpat tronul lui Dumnezeu. Fiecare lucrare de-a lor este tratată ca o Scriere Sacră… Profesorii sunt preoţii plătiţi cu vârf şi îndesat ai acestui cult secular. Ei au un interes personal în propagarea învăţăturilor sale. Ei îşi iniţiază studenţii într-un obicei de servitute mentală pe viaţă. Toată cunoaşterea vine de la Marile Personalităţi. Studenţii pot doar aspira să le pătrundă înţelesul” (subl. ne aparţin – Iu. R.). 

În felul acesta, întreaga cultură modernă sfidează în cel mai direct mod prima poruncă dumnezeiască „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afara de Mine!” (Ies. 20, 2-3)”. A nu vedea în spatele acestei realităţi crude un plan secret este dovada unei orbiri duhovniceşti şi intelectuale, induse cu metodă mai multor generaţii succesiv, astfel încât omul de azi mărturiseşte o „credinţă atee”, un fel de parareligie ce îi distorsionează totalmente viziunea asupra vieţii. Astfel, opacitatea este dată drept deşteptăciune, citatomania stearpă – drept înţelepciune, iar secularismul drept normă axiomatică indiscutabilă.

„…Iluminaţii au infestat omenirea cu iluzia că ei construiesc o utopie umanistă al cărei fundament este raţiunea, când, de fapt, ei pun bazele unei tiranii. Aceasta este esenţa „globalismului” şi firul roşu ce străbate toate evenimentele ce se petrec în lume…”

Anume exaltarea raţiunii, fracturarea relaţiei dintre creatura umană şi propriul ei Creator, tocmai cultul raţionalismului ca expresie a emancipării revoluţionare, luciferice, a omului în raport cu Dumnezeu stă la baza Modernităţii. De altfel, ar fi suficient să amintim că una dintre semnificaţiile mistice ale semnului fiarei – 666 – din Apocalipsa lui Ioan este de trei ori raţiune: „Raţiune! Raţiune! Raţiune”, adică o raţiune autonomă, ruptă de sursa ei divină, autosuficientă şi dătătoare de norme cu de la sine putere. Să nu uităm nici faptul că bandele criminale de „revoluţionari” din timpul „Revoluţiei Franceze” nu doar omorau în masă feţe bisericeşti şi distrugeau lăcaşe de cult, ci şi înălţau monumente „Zeiţei Raţiunii” ca expresie a apostaziei omului.

Pledoaria lui H. Makow este a unui militant plin de credinţă şi de vigoare sufletească. Mersul împotriva curentului este felul lui de a fi şi de a afirma adevărul integral, fără ocolişuri, în pofida tuturor piedicilor şi riscurilor. El trage un semnal de alarmă adresat tuturor celor care încă mai sunt în stare să îl audă, nefiind paralizaţi definitiv de duşmanii omenirii:

Prioritatea iluminaţilor este distrugerea creştinismului şi a credinţei în Dumnezeu. Ei trebuie să dezlege omenirea de ancora sa metafizică şi să o substituie cu o falsă realitate favorabilă conducerii lor. (subl. noastre – Iu. R.)”

Astfel, corabia umanităţii riscă să intre în derivă şi să rătăcească drumul spre Adevăr. Pentru a recăpăta capacitatea de a pătrunde sensurile vieţii, lumea are nevoie de reînnodarea relaţiei sale divinitatea. Pe parcursul câtorva sute de ani această necesitate a fost strigată de cei mai de seamă trăitori creştini sau, mai larg, oameni religioşi. Glasul conştiinţei lor sau, mai exact glasul Duhului Sfânt din sufletul omului, răbufneşte cu o putere nestăvilită. Iată şi perspectiva optimistă a autorului asupra destinului umanităţii:

Lumea nu va fi salvată de faptele lui Dumnezeu, ci de faptele oamenilor prin care lucrează Dumnezeu. Sarcina noastră este de a ne asuma la modul cel  mai serios aceste idealuri în viaţa noastră personală şi de a le răspândi în lume. Preţul respingerii lui Dumnezeu este acela de a deveni sclavii unor oameni extrem de malefici.” (subl. noastre – Iu. R.)

Parcurgând această lucrare, cititorul are şansa să culeagă o serie întreagă de titluri de cărţi, inclusiv să afle ce reprezintă Institutul Tavistock pentru Relaţii Umane cu centrul la Londra, ce este marxismul cultural şi Şcoala de la Frankfurt, precum şi alte adevăruri zguduitoare, care îl pot face să-şi schimbe radical optica supra vieţii şi să renunţe la prejudecăţile pe care le purta cu mândrie ca pe nişte convingeri intime.  Asemenea lecturi au darul să adune laolaltă pânza realităţii, să o reconstituie din cioburi, înlocuind o optică fragmentară cu una organică, închegată şi dătătoare de certitudini. Abia atunci ar putea accepta afirmaţia de mai jos a autorului în toată gravitatea ei:

„Ar trebui să se pună un semn de avertizare ca cel pentru substanţe toxice deasupra uşilor universităţilor, cinematografelor şi galeriilor de artă. Ar trebui să existe un avertisment similar şi asupra televiziunilor, muzicii şi videoclipurilor noastre actuale”.

Trăim într-un mediu nociv pentru sufletele şi minţile noastre. Reuşeşte să scape de  intoxicare doar cel care e conştient de pericolele ce îl înconjoară şi ştie că e nevoie de profilaxie, de efort şi tenacitate pentru a-şi obţine şi păstra libertatea şi discernământul. Şi în acest caz puterea noastră spirituală şi intelectuală se poate afirma doar în pofida unor circumstanţe neprielnice, nu datorită unor împrejurări prielnice. Cine nu opune rezistenţă, este răpus, cine nu înoată contra curentului, e dus de val, cine nu-şi pune întrebări fundamentale, rămâne deţinătorul falsurilor imprimate în mintea lui şubrezită.

Un răspuns la “Feminismul şi Noua Ordine Mondială (15)”

  1. mh spune:

    Toate cele asternute pe hartie de tine il confirma pe divinul Platon care a spus ca la conducerea popoarelor trebuie sa fie filozofi sau oameni cu vocatie filozofica. Exemplete rare in istorie…..vezi Marc Aureliu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *