Româna/Русский

Canalul YOUTUBE

Misiunea eurasianistă a Moldovei

(prefață la cartea lui Aleksandr Dughin ”Misiunea eurasianistă”)

Lucrarea de faţă reprezintă o contribuţie fundamentală a profesorului Aleksandr Dughin la definirea conceptuală a principalelor elemente ale eurasianismului. Este de fapt o culegere de texte cu caracter programatic, ce definește această viziune asupra lumii din perspectiva unei opoziții radicale față de toate formele de hegemonie americană. Adică este vorba despre o reacție firească de apărare în fața unei agresiuni externe totale,  ce devastează la ora actuală întreaga planetă. Însușii instinctul de autoconservare al colectivităților naționale, culturale, religioase, lingvistice și, mai larg, civilizaționale, determină apariția unor astfel de reacții, articulate în mod magistral de către vârfurile intelectuale ale lumii de azi. Cunoscutul filosof, geopolitician și sociolog rus, care este și liderul Mișcării Eurasianiste Internaționale, radiografiază cu meticulozitate științifică și anvergură globală esența malefică a singurului imperiu mondial, SUA, care caută să subjuge întreaga umanitate.

În opinia noastră, apariția acestei lucrări în Republica Moldova atât în original, cât și în traducere, este una extrem de oportună mai ales pe fundalul existenței unui vid de idei deprimant în spațiul public de la noi. Atunci când întreaga dezbatere politică se reduce la o polemică sterilă, ce se pliază încă pe dihotomia desuetă comunism vs. anticomunism sau pe subiecte artificiale ce țin de un trecut mai apropiat sau mai îndepărtat prost înțeles, este practic imposibil ca societatea să nu alunece în mrejele ideologiei nu mai puțin totalitare. Liberalismul a devenit în ultimul sfert de veac ideologia dominantă, singura paradigmă de interpretare a realității, în care se cantonează aproape toți cei care participă la dezbaterea publică indiferent de tabăra căreia îi aparțin.  Liberalismul ca maladie colectivă de ordin intelectual și moral extrem de gravă,  ce a pătruns în toate straturile sociale ca urmare a colonizării de ordin mintal și psiho-emoțional, a precedat și a asigurat succesul colonizarării politice și economice a țării de către noul imperiu global.

Cartea de față este una care ne ajută să revenim la chestiunea identității noastre colective, depășind nivelul de suprafață și coborând către identitatea noastră civilizațională profundă, care este una prin excelență orientală, bizantină, contemplativă și continentală.  O astfel de perspectivă este una vitală pentru noi, deoarece doar în acest fel vom conștientiza amploarea dezastrului conceptual în care ne-am scufundat prin imitarea unor modele străine de organizare a societății. Inocularea abilă în mentalul nostru colectiv a paradigmei occidentale ca model unic și indiscutabil,  ca normă obligatorie, ca țintă spre care trebuie să râvnim a produs un stat caricatural, copiat după tipare străine. Întreaga construcție politică și economico-socială a Moldovei este o parodie sinistră a acestui model, urmat cu zel și incoștiență de eurolatrii autohtoni, obsedați de mitul integrării eruopene și al globalizării.

Cititorul care va parcurge cu atenție aceste rânduri are șansa unei despărțiri totale de ilizii, de abandonare a miturilor liberalismului și a occidentomaniei. Așa cum precizează autorul, această carte nu este adresată maselor largi, ci elitei care are datoria să servească poporul, să intuiască, să formuleze și să realizeze misiunea istorică a neamului.  Anume elita națională are sarcina de a pătrunde cauzele adevărate ale neîmplinrilor noastre colective. Este vorba de nevoia cristalizării unei noi viziuni asupra realității. Fiindcă doar abandonând ochelarii de cai impuși din exterior, vom începe să înțelegem de ce țara noastră nu este la ora actuală un subiect, ci un obiect al relațiilor internaționale. Dar și vom începe să  dibuim calea stopării procesului de desuveranizare și a lansării unui vast proiect de renaștere a neamului.

În fața presiunilor crescânde din partea hiperputerii americane, care țintește edificarea unei lumi unipolare, Aleksandr Dughin ne invită să participăm la crearea unei lumi multipolare, în care fiecare neam, religie și cultură își va recăpăta dreptul de a se dezvolta nestingherit, păstrându-și propriile valori și scăpând de teroarea uniformizantă a culturii de masă. Modelul avansat de către autor se bazează pe ideea fundamentală a reorganizării spațiului planetar pe principii civilizaționale. Asta pentru că doar niște “spații mari” se pot constitui în poluri de putere suficient de viguroase pentru a face față hegemoniei politice, militare, economice și culturale occidentale.

Așadar, avem aici o conepţie radical antihegemonistă, antiliberală, simetrică faţă de atlantism, o replică geopolitică, ideologică, economică, civilizaţională şi spirituală, care invită la dialog popoarele lumii, pe toți cei care resping starea de vasalitate și se opun modelului nedrept și sinucigaș ce domină lumea la ora actuală.

Viziunea formulată de către Dughin este valoroasă și prin faptul că reprezintă o soluție realistă și necesară de abandonare a vechilor clișee politice de rivalitate între stânga și dreapta. Dimpotrivă, în fața unui dușman comun în persoana neoliberalisului ce impune pretutindeni capitalismul de tip cămătăresc, complementaritatea între stânga şi dreapta este una naturală și necesară.

Astfel, ”Misiunea Eurasianistă” reprezintă o sursă de inspirație ideologică deopotrivă necesară atât pentru  cei de stânga, cât și pentru cei de dreapta. Apariția ei în Moldova tocmai acum este una extrem de oportună. Fiindcă anume în această perioadă societatea noastră care cunoaște trista experiență a “integrării europene” se află în căutarea unor idei politice consistente, ce ar putea fi preluate, dezvoltate și adaptate la interesele naționale ale țării.

Iurie Roșca,

Octavian Racu,

Chișinău,

2 aprilie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *